Overblog Follow this blog
Administration Create my blog
طراحی نقاشی چهره

طراحی نقاشی چهره

طراحی نقاشی چهره,آموزش نقاشی

Top posts

  • شرکت خدماتی

    20 January 2017 ( #شرکت خدماتی, #شرکت نظافتی )

    امروزه به موازات پیشرفت علوم و تکنولوژی، جوامع انسانی نیز در مقایسه با گذشته به سمت زندگی راحتتر و استفاده از خدماتی با کیفیت و در عین حال مقرون به صرفه سوق پیدا میکند. نظافت منزل و محل کار یکی از کارهای روزمره خانمها و آقایانی است که از داشتن محیطی مرتب...

  • آیا لباس شما در قبول یا رد شدن در مصاحبه شغلی موثر است؟

    12 December 2016 ( #چی بپوشم )

    هر جایی می روید فکر کنید کارفرما قرار است بتواند تصویر شما را با تصویر آدمی مقایسه کند که در ذهنش می خواهد کار را به او بدهد و شما نباید خیلی متفاوت از آن تصویر به نظر برسید. البته منظورم را اشتباه برداشت نکنید. مثلا لازم نیست به این خاطر که درخواست شغلیِ...